Privacy

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor administratieve doeleinden en om u op de hoogte te brengen van gerichte aanbiedingen. Uw gegevens zijn dus uitsluitend voor intern gebruik van Villapark Panjevaart en van de vakantieaanbieder bij wie u hebt geboekt. Anderen dan Villapark Panjevaart en de betreffende vakantieaanbieder hebben geen toegang tot uw gegevens. Uw gegevens zullen ook niet aan anderen ter beschikking worden gesteld, behalve wanneer dit bijvoorbeeld in het kader van een of andere wettelijke verplichting geëist wordt (zie ook Privacy verklaring) Door het sluiten van een bemiddelingsovereenkomst met Villapark Panjevaart heeft de vakantieaanbieder verklaard in te stemmen met het beleid van Villapark Panjevaart betreffende privacy.

Privacy verklaring Algemeen

Het is het beleid van Villapark Panjevaart om de privacy van de aangesloten aanbieders en van de boekers op de Villapark Panjevaart-site te respecteren. Villapark Panjevaart treedt op als bemiddelaar tussen de consument en de aanbieder van vakanties en/of producten en zal alleen de relevante persoonsgegevens van de consument en van de aanbieder wederzijds aan elkaar bekend maken teneinde de boeking op de juiste wijze te kunnen afwikkelen. De gegevens die in het bezit zijn van Villapark Panjevaart zullen door Villapark Panjevaart niet aan derden worden verstrekt of verkocht, behalve wanneer, dat nodig is om:

  • te voldoen aan wettelijke eisen en/of procedures dan wel gehoor te geven aan gerechtelijke bevelen
  • de rechten en eigendommen van Villapark Panjevaart te beschermen en te verdedigen
  • de Villapark Panjevaart voorwaarden na te leven.

Privacy verklaring Nieuwsbrief

U kunt zichzelf op onze site aan- en afmelden als abonnee van onze nieuwsbrief. Wij sturen u e-mails met informatie over ons, updates over diensten van derden die interessant voor u zijn, advertenties en/of aanbiedingen van adverteerders en meldingen betreffende last-minute-aanbiedingen.